เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

มหาวิทยาลัยหยุดรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยหยุดรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนและมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเดนมาร์ก ประกาศจะไม่ลงนามใน ‘สัญญาพัฒนา’ ประจำปีกับกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้ปฏิเสธการรับนักศึกษาใหม่จากต่างประเทศอย่างประสิทธิภาพ“หากรัฐบาลลดจำนวนนักศึกษาเดนมาร์กที่จะรับเข้าเรียน ก็ไม่มีที่สำหรับนักศึกษาต่างชาติ” มหาวิทยาลัยกล่าว สัญญาการพัฒนากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทำขึ้นเพื่อเพิ่มความเป็นสากลและเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยในเดนมาร์ก Ritzaus กล่าว ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน อธิการบดี Lykke Friis...

Continue reading...